PEMBUKAAN UJIAN SEMESTER GENAP

Pelaksaan ujian semester genap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dimulai pada…

SK PEMBIMBING AKADEMIK PRODI PERBANKAN SYARIAH ANGKATAN 2018

SK PA PRODI PBS ANGKATAN 2018

ROSTER MAHASISWA FEBI GANJIL 2018/2019

ROSTER MAHASISWA FEBI 2018_2019.update

ROSTER GANJIL FEBI T.A 2018/2019